Κατερίνα Ανδρομιδά
Intro Image

Τα μέλη της, οι δράσεις και τα προγράμματα
Κατερίνα Ανδρομιδά
13.07.2020
Intro Image

κατέλαβαν 1η, 2η και 6η θέση στο διεθνή διαγωνισμό
Κατερίνα Ανδρομιδά
10.07.2020
Intro Image

μία συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Texas A&M
Κατερίνα Ανδρομιδά
10.07.2020
Load more...