ΖΩΗ

3ο Βραβείο σημαντικού Πανελλήνιου Επιστημονικού Διαγωνισμού για την επιστημονική ομάδα Μεταπτυχιακών Φοιτητών του ΠΜΣ

Η βράβευση αποτελεί μία σημαντική επιστημονική διάκριση των νέων επιστημόνων του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του Τμήματος Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών ειδικότερα

Περισσότερα