Κατερίνα Ανδρομιδά
Intro Image

Ένα πρόγραμμα ανάπτυξης δεξιοτήτων από τη Microsoft και το ReGeneration
Κατερίνα Ανδρομιδά
15.09.2020
Intro Image

Από το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης
Κατερίνα Ανδρομιδά
15.09.2020
Intro Image

Διοργανώνεται από δύο τμήματα του Ιονίου Πανεπιστημίου
Κατερίνα Ανδρομιδά
14.09.2020
Load more...