Πρόσωπα

Άκης Αθανασιάδης (νέοι που επιχειρούν): Θέλουμε να φέρουμε μια αλλαγή στον τρόπο που συναλλασσόμαστε, που χαρίζουμε ή λαμβάνουμε χρήματα.

Μας μιλάει για το CashLoop, που αποσκοπεί να δημιουργήσει ένα νέο είδος κοινωνικού δικτύου στον ευρύτερο τραπεζικό τομέα.

Περισσότερα