Πρόσωπα

Δ.Τσακαλέας, Σ.Πετρίδης (Met@slash): μπορεί να πάθει κανείς με την υπερέκθεση προσωπικών πληροφοριών στα social media; Η απάντηση είναι στο Met@slash.

Μας μιλάνε για την ταινία τρόμου μικρού μήκους Met@slash, που μιλάει για τους κινδύνους του ίντερνετ μέσα από μια ρεαλιστική ματιά.

Περισσότερα