Κωνσταντίνος Αντωνακόπουλος (νέοι που επιχειρούν): Θέλουμε να δημιουργήσουμε μαζί με το IBM Garage, το μεγαλύτερο Βαλκανικό κέντρο καινοτομίας.

Μας μιλάει για την BitRezus, το «Blockchain Εργοστάσιο» , που επικεντρώνεται σε υλοποίηση έτοιμων λύσεων για επιχειρήσεις, startups, κυβερνήσεις και εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Κείμενο: Παναγιώτης Λουκάς

Η BitRezus είναι μια τεχνολογική νεοφυής εταιρεία που ξεκίνησε καταρχάς από Έλληνες επιστήμονες τους εξωτερικού (brain drain), με μεράκι και έπειτα από χρόνια φιλίας και πολυετή παρουσία σε μεγάλα διεθνή έργα και εμπειρίας σε τεχνολογίες αιχμής όπως blockchain, AI και IoT παγκοσμίως. Στην απόφαση για την ίδρυση της εταιρείας έπαιξε σημαντικό ρόλο το τεχνολογικό υπόβαθρο και η εμπιστοσύνη μεταξύ των μερών, καθώς και η πολυετή εμπειρία του καθενός στον τομέα του. O Κωνσταντίνος Αντωνακόπουλος και ο Κωνσταντίνος Σωτηρόπουλος διαπίστωσαν την αναδυόμενη αγορά γύρω από το Βlockchain και σκέφτηκαν μια σειρά από προτεινόμενες λύσεις για επιχειρήσεις, startups, κυβερνήσεις και εκπαιδευτικά ιδρύματα που μπορούν να προκύψουν χρησιμοποιώντας το Blockchain. Ιδρύσαν την BitRezus το 2019, θέλοντας να είναι από τους πρώτους που θα έφερναν την τεχνολογία του ιδιωτικού blockchain στην Ελλάδα. Για την BitRezus μιλήσαμε με τον Κωνσταντίνο Αντωνακόπουλο. Διαβάστε τα όσα ενδιαφέροντα είπε στον Παναγιώτη Λουκά.

Είμαστε ένα «Blockchain Εργοστάσιο» (Blockchain Factory), που επικεντρώνεται σε υλοποίηση έτοιμων λύσεων, αξιοποιώντας τις εκθετικά αναπτυσσόμενες τεχνολογίες για επιχειρήσεις, startups, κυβερνήσεις και εκπαιδευτικά ιδρύματα. Επίσης, παρέχουμε τη δυνατότητα υλοποίησης Blockchain-as-a-Service (BaaS), σε όλους όσους χρειάζονται να έχουν ένα blockchain endpoint εντός 24 ωρών, παρέχοντας API για Smart Contracts, Tokenomics και ενσωμάτωση DApp, είτε για ανάπτυξη ή για ερευνητικούς σκοπούς. Ξεκινήσαμε ουσιαστικά στα τέλη του 2019, αφού διαπιστώσαμε την ανάγκη που υπάρχει στην παγκόσμια αγορά και θέλαμε να είμαστε εμείς το πρώτο τραίνο που θα έφερνε την τεχνολογία του ιδιωτικού blockchain στην Ελλάδα. Οι εταιρείες που έχουμε συνεργαστεί κυρίως είναι από το εξωτερικό (Νορβηγία) και επιθυμούμε όπως προανέφερα τη δημιουργία συνεργασιών και με ελληνικές εταιρείες.

Η BitRezus παρέχει τεχνογνωσία και υπηρεσίες σε τεχνολογικά startups τα οποία βρίσκονται σε incubators και επιθυμούν να αναπτύξουν εφαρμογές βασισμένες στη τεχνολογία blockchain και ΑΙ, όπως ανάλυση σκοπιμότητας (feasibility study), ανάλυση SWAT, υλοποίηση και υποστήριξη. Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε σε συνεργασία με το IBM Garage, το μεγαλύτερο Βαλκανικό κέντρο καινοτομίας και υποδοχής ιδεών και εξαγωγής MVP. Η λύση που προτείνουμε στις επιχειρήσεις πρακτικά όλων των βιομηχανιών της αγοράς, οι οποίες χρειάζονται αυτή την νέα τεχνολογία, είναι είτε η κατασκευή και χρήση ιδιωτικών πρωτοκόλλων-πλατφόρμες στα στενά εταιρικά τους όρια, ή η υλοποίηση και χρήση υβριδικών (ιδιωτικών - δημοσίων πρωτοκόλλων) αλλά με άδεια χρήσης και διαπιστευτήρια εισόδου στους χρήστες της πλατφόρμας. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 3 τέτοια πρωτόκολλα σε όλο τον κόσμο, κάποια από αυτά είναι ιδιωτικά και κάποια υβριδικά. Ένα από αυτά είναι και το πρωτόκολλο CROCUS LEDGER και βασίζεται στο δημόσιο πρωτόκολλο CREDITS,  που υλοποιήθηκε και ολοκληρώθηκε από την ομάδα μας πριν από περίπου ένα έτος. Στο CROCUS LEDGER (https://monitor.crocusledger.com/) έχουν γίνει οι κατάλληλες τροποποιήσεις ούτως ώστε να μπορεί να παίρνει τη μορφή ιδιωτικού ή υβριδικού πρωτοκόλλου ανάλογα την περίπτωση. Έτσι, με την επαυξημένη κρυπτογράφηση και με την άδεια χρήσης του τελικού χρήστη, οι εταιρείες μπορούν να χρησιμοποιήσουν το δικό μας πρωτόκολλο-πλατφόρμα ως τεχνολογικό θεμέλιο, πάνω στο οποίο η BitRezus θα μπορεί να χτίζει προσαρμοσμένες λύσεις λογισμικού (αποκεντρωμένες εφαρμογές) για την πλήρη και άρτια αντιμετώπιση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα λογισμικά που χρησιμοποιούνται στην αγορά έως σήμερα.
Η αγορά στην οποία απευθυνόμαστε σε αρχική φάση είναι η Ευρωπαϊκή και σε δεύτερο χρόνο η παγκόσμια. Έχουμε επικεντρώσει το ενδιαφέρον μας στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους παρακάτω κλάδους και έχουν τζίρο εργασιών άνω των $50 εκατομμυρίων ετησίως:
•   Ναυτιλία
•   Ενέργεια, Περιβάλλον, Ανανεώσιμες Πηγές, Εκπομπές Ρύπων
•   Εφοδιαστική Αλυσίδα / Logistics / Foodtech
•   Χρηματοοικονομικά (Τράπεζες, ιδρύματα πληρωμών, χρηματιστήρια, κοκ)
•   Τουρισμός
•   Μάρκετινγκ & Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης
•   Υγεία, Φαρμακοβιομηχανίες
•   Αλιεία/Καλλιέργεια/Γεωργία
•   Ασφαλιστικές Υπηρεσίες
•   Τηλεπικοινωνίες
•   Internet of Things
•   Πνευματικά Δικαιώματα
•   Κοινωνία των πολιτών
•   Βιομηχανία, Βιοτεχνία, Πατέντες
•   Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Ερευνα, Ακαδημαϊκή ταυτότητα
•   Ελεγκτικές Εταιρείες - Οργανισμοί, Αρχές
•   Λογισμικό-Πληροφορική
•   Real-estate / proptech
•   Ηλεκτρονικό Εμπόριο
•   Κυβερνήσεις, Περιφέρεια, Τοπική αυτοδιοίκηση
Η κυρίαρχη διαφορά που μας προσδίδει συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών μας, είναι ότι ο πυρήνας της BitRezus έχει σχεδιάσει και υλοποιήσει το δικό της πρωτόκολλο και ως εκ τούτου, έχει μελετήσει και αναλύσει όλα τα υπόλοιπα πρωτόκολλα, ακόμα και αυτά που χρησιμοποιούνται από τους μεγάλους παίκτες του ανταγωνισμού. Συνεπώς, είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε καλύτερα από οποιονδήποτε άλλον τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα που έχουν τα υπόλοιπα πρωτόκολλα σε σχέση με το δικό μας. Πάρα ταύτα, μπορούμε κατά απαίτηση του πελάτη να σχεδιάσουμε και να υλοποιήσουμε λύσεις και στα υπόλοιπα πρωτόκολλα της αγοράς, αν και εφόσον κατά την ανάλυση αναγκών κριθεί αναγκαίο. Επιπλέον της τεχνογνωσίας που διαθέτουμε σε διεθνή, μεγάλης πολυπλοκότητας και κρισιμότητας έργα ευρείας κλίμακας αλλά και της μακρόχρονης εμπειρίας των στελεχών που απαρτίζουν την ηγετική ομάδα και τον πυρήνα της BitRezus, έχουμε ακαδημαϊκή συνεργασία με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθήνας, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας Κύπρου και το UCL Λονδίνου. Το γεγονός αυτό μας προσφέρει τη δυνατότητα οργάνωσης και διεξαγωγής αξιόπιστης έρευνας και διάχυσης των αποτελεσμάτων όταν χρειάζεται, πριν ή μετά την υλοποίηση ενός έργου.

Ο βασικός μας στόχος είναι αρχικά η BitRezus Blockchain Factory να καταφέρουμε να ολοκληρώσουμε τα ιδιόκτητα έργα μας που τρέχουν εδώ και 6 μήνες και να διεισδύσουμε στην Ελληνική και Ευρωπαϊκή αγορά.  Επιπλέον, εκτός των ιδιωτικών έργων, θέλουμε να καθιερωθούμε ως ο μεγαλύτερος τεχνολογικός συνεργάτης blockchain σε επιχειρήσεις και startups, στο Δημοσίου τομέα στην Ελλάδα, Κύπρο και Ευρώπη. Το κοινό όραμα των συνιδρυτών είναι η εφαρμογή των τεχνολογιών αυτών προσφέροντας κάθετες λύσεις για την επίλυση προβλημάτων που παραμένουν άλυτα με τις «παραδοσιακές» τεχνολογίες, ενόψει 4ης βιομηχανικής επανάστασης. Για την υλοποίηση του οράματός μας σκοπεύουμε να προσελκύσουμε επιστήμονες του εξωτερικού, προσφέροντας σοβαρά κίνητρα επαναπατρισμού στην Ελλάδα. Παρόλο που έχουμε παρουσία στη Ρωσία και τη Νορβηγία, η Αθήνα έχει επιλεγεί ως τεχνολογική μας έδρα για δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης, δεδομένης της πίστης και αφοσίωσής μας στα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας, αφού γνωρίζουμε ότι έχουμε πολύ καλούς επιστήμονες και απόφοιτους υψηλών προδιαγραφών, τους οποίους σκοπεύουμε να στηρίξουμε και να αναδείξουμε.

Η BitRezus έχει καταρχάς μια αρκετά flat οργανωτική δομή που μας δίνει κατά την άποψή μας πολλά πλεονεκτήματα στον τρόπο που τελούμε τη δουλειά μας σε καθημερινή βάση. Οι συνεργάτες μας που βρίσκονται κατά 95% αποκεντρωμένοι, είναι αφοσιωμένοι επαγγελματίες ενώ έχουμε την εμπειρία και τα soft skills να τους κάνουμε να αισθάνονται ως μία ολοκληρωμένη και αποτελεσματικά λειτουργική ομάδα. Η τεχνολογία φυσικά είναι με το μέρος μας εδώ, αφού μας επιτρέπει τη εξ αποστάσεως παρακολούθηση και συντονισμό όλων των έργων καθώς με των ομάδων μας. Συνεπώς, μπορώ να πω ότι για εμάς δεν έχει αλλάξει και πολύ ο τρόπος δουλειάς. 

BitRezus2.jpg

Καμία αρχή δεν είναι εύκολη και σίγουρα όταν κάνεις ένα νέο ξεκίνημα εύχεσαι να σου πάνε όλα καλά και να μπορείς να επιλέξεις το καλύτερο εργασιακό/φορολογικό περιβάλλον για τη βέλτιστη ανάπτυξη της εταιρείας σου. Σίγουρα, τα προβλήματα είναι αρκετά όταν κάποιος σκέφτεται την Ελλάδα, ιδιαίτερα στο χώρο των νεοφυών επιχειρήσεων, αλλά πιστεύω ότι τα πράγματα αλλάζουν με πολύ γρήγορους ρυθμούς. Έχοντας εμπειρία από το startup οικοσύστημα στη Νορβηγία και Σουηδία, πιστεύω και εύχομαι η Ελλάδα να γίνει σύντομα ένας πολύ δυνατός προορισμός για την καινοτομία και τις νεοφυείς επιχειρήσεις.


Αν μιλάμε για νεοφυείς επιχειρήσεις, τότε η εύρεση χρηματοδότησης είναι πραγματικά μια πρόκληση που πρέπει κάθε νέος επιχειρηματίας να τη ζήσει και να καταφέρει να βρει λύση, δεδομένου πάντα ότι έχει μια πολύ καλή ιδέα και ένα καλό business plan. Μία άλλη πιστεύω πρόκληση είναι η εύρεση καλών συνεργατών που θα μπορέσεις να βασιστείς πάνω τους. Η πράξη έχει δείξει ότι ένας επενδυτής μπορεί να προτιμήσει να επενδύσει πάνω σε μια πολύ δυνατή και ικανή ομάδα, χωρίς τόσο δυνατό business plan. Τέλος, νομίζω το μυστικό στην επιτυχία μιας επιχείρησης είναι η εξωστρέφεια και η δημιουργία συνεργειών και συνεργασιών (innovation clusters και joint ventures),  με άλλες επιχειρήσεις για βελτιστοποίηση πόρων και την επίτευξη στόχων.  

 
Όλα είναι θέμα timing στην ζωή, έτσι νομίζω ότι δεν πρέπει κάποιος να ξεκινάει μια επιχειρηματική δραστηριότητα αν δεν είναι 100% σίγουρος για την επιχειρηματική ευκαιρία στην οποία πρόκειται να επενδύει 200% του εαυτού του. Θα ευχόμουν λοιπόν να είχα βρεθεί σε αυτή τη στιγμή πριν 5 χρόνια….
.Προσωπικά, θα ήμουνα πολύ ευτυχισμένος αν θα μπορούσα να βοηθήσω στη δημιουργία ενός κέντρου ψηφιακής καινοτομίας για startups, spinoffs και scaleups στην Ελλάδα, όπου θα δίνεται η δυνατότητα σε εταιρείες, πολυεθνικές, και ερευνητικά κέντρα της Ευρώπης και της ευρύτερης μεσογείου, να μπορούν να αναπτύσσουν και να εξελίσσουν τις καινοτομίες τους (innovation & growth), μέσα από ένα οικοσύστημα μεντόρων και επιχειρηματιών παγκόσμιας κλάσης και ενός πολύ δυνατού και ενεργού community που θα αποτελείται από company builders, VCs, επιχειρηματίες, business angels, change makers, κλπ. Ένα τέτοιο κέντρο θα μπορεί επίσης να λειτουργήσει και ως Think Tank για τη χάραξη πολιτικών και στρατηγικών για κυβερνήσεις, επιχειρήσεις και άλλους παγκόσμιους οργανισμούς σε ευρύτερα θέματα τεχνολογίας

 
Κάθε κρίση πιστεύω ότι μπορεί να δημιουργήσει πολλές και φανταστικές ευκαιρίες τόσο για επιχειρήσεις όσο και για νέους επιχειρηματίες, γιατί αναγκαζόμαστε να σκεφτούμε out-of-the-box, μη συγκαταβατικά και πολλές φορές αρκετά δημιουργικά. Αρκεί να αναφέρω εδώ ότι στον πανευρωπαϊκό hackathon #EUvsVirus που διοργανώθηκε από την ΕΕ (https://www.euvsvirus.org/), κατατέθηκαν συνολικά 2164 προτάσεις, ενώ πολλές από αυτές τις προτάσεις συνιστούν μοναδικές ιδέες προς άμεση υλοποίηση που δίνουν λύση σε σημαντικά προβλήματα και προκλήσεις που έχει επιφέρει η πανδημία και επηρεάσει την καθημερινότητα μας. Αν και η πανδημία έχει φέρει μεγάλες ανατροπές στην αγορά εργασίας παγκοσμίως, θα συμβούλευα κάποιον νέο απόφοιτο καταρχάς να μην τα παρατάει εύκολα και να αγαπάει αυτό που κάνει. Το τελευταίο, είναι ίσως ένα από τα σημαντικότερα συστατικά για να μπορέσει κάποιος να σταθεί και να εξελιχθεί στον τομέα του.

www.bitrezus.com
 

BitRezus4.jpg