Πρόσωπα

Αλεξάνδρα Καλούλη (νέοι που επιχειρούν): Η IMEQ δημιουργήθηκε για να καλύψει τις ανάγκες ορθής επιλογής πληρωμάτων και επαγγελματιών στο χώρο της ναυτιλίας.

Μας μιλάει για την IMEQ –CENTER, τον διαδικτυακό πάροχο ειδικά σχεδιασμένων ψυχομετρικών εργαλείων για ναυτικούς.

Περισσότερα