Μας μιλάει για την HandsUp, που προσφέρει υπηρεσίες προσβασιμότητας σε κωφά και βαρήκοα άτομα.


Η νοηματική γλώσσα αποτελεί τη φυσική γλώσσα ενός μεγάλου ποσοστού Κωφών και Βαρήκοων πολιτών. Στην καθημερινότητα τους αλλά και σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής τους επικοινωνούν και εκφράζονται μέσω αυτής. Ωστόσο, η νοηματική αποτελεί έναν διαφορετικό τρόπο επικοινωνίας, ο οποίος στερείται προφορικού και γραπτού λόγου. Η νοηματική γλώσσα δεν αποτελεί μεταφορά της ελληνικής –γραπτής ή ομιλούμενης– με νοήματα. Αν και ομιλούμενη και νοηματική κάθε χώρας έχουν κοινά χαρακτηριστικά και μεταφέρουν τις ίδιες πληροφορίες, τα εκφραστικά τους μέσα διαφοροποιούνται σημαντικά. Ο Γιώργος και Χαρά Στάθη, το 2017 ίδρυσαν την HandsUp προσφέροντας αρχικά υπηρεσίες προσβασιμότητας σε κωφά και βαρήκοα άτομα, όπως: διερμηνεία στη νοηματική γλώσσα, χειλεανάγνωση,  παροχή ενημέρωσης και ψυχαγωγίας πανελληνίως μέσω της HandsUp. Για την HandsUp μιλήσαμε με τον Γιώργο Στάθη. Διαβάστε τα όσα ενδιαφέροντα είπε στον Παναγιώτη Λουκά.
 
Η HandsUp ιδρύθηκε το 2017 από τον Γιώργο Στάθη και την Χαρά Στάθη. Όντας διερμηνέας νοηματικής γλώσσας ο Γιώργος Στάθης συνειδητοποίησε και εντόπισε τις τεράστιες ελλείψεις στην ελληνική κοινωνία όσον αφορά την Κώφωση και την προσβασιμότητα των κωφών και βαρήκοων ανθρώπων.  Έθεσε λοιπόν, στόχο την συμπερίληψη των κωφών ανθρώπων στην κοινωνία και δημιούργησε το www.Hands-Up.org με το οποίο άτομα με προβλήματα ακοής έχουν πρόσβαση στην ενημέρωση, στην επικοινωνία και στην ψυχαγωγία.  Η ίδρυση της HandsUp συνέπεσε χρονικά με την αναγνώριση της ελληνικής νοηματικής γλώσσας ως επίσημη γλώσσα του ελληνικού κράτους, ισότιμης με την ελληνική. Το γεγονός αυτό δεν αποτέλεσε μόνο μια ευτυχή συγκυρία, αλλά ενίσχυσε ακόμα περισσότερο τη δυναμική αυτού του εγχειρήματος, καταδεικνύοντας περαιτέρω την ανάγκη της δημιουργίας της ιστοσελίδας hands-up.org.

HandsUp2.jpg
 
Η HandsUp παρέχει τις υπηρεσίες της σε οποιονδήποτε οργανισμό, επιχείρηση ή ίδρυμα επιθυμεί να κάνεις τις υπηρεσίες και τα προϊόντα του προσβάσιμα στο Κωφό κοινό με διερμηνεία δια ζώσης αλλά και με τη δημιουργία βίντεο στη νοηματική γλώσσα αλλά και με υποτιτλισμό. Οι υπηρεσίες αυτές έχουν ως αποτέλεσμα τη βελτίωση της καθημερινότητας των κωφών και βαρήκοων ανθρώπων συνάμα όμως  αυξάνεται και το πελατολόγιο της εκάστοτε εταιρείας-οργανισμού καθώς μετά την χρήση των υπηρεσιών μας το κωφό κοινό είναι ενήμερο και γίνεται πλέον εν δυνάμει πελάτης. Παράλληλα εδώ και έναν χρόνο η HandsUp συμμετέχει στο πρόγραμμα Aid που διοργανώνεται από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Στόχος του προγράμματος είναι η δημιουργία ενός Αβαταρ το οποίο θα μεταφράζει από ομιλούμενη γλώσσα σε νοηματική και το αντίστροφο. Με την ολοκλήρωση αυτού του προγράμματος θα αντιμετωπιστούν πολλά προβλήματα επικοινωνίας που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητα.

HandsUp3.jpg


 Στόχος της εταιρείας είναι η καθολική προσβασιμότητα των κωφών και βαρήκοων ανθρώπων σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής.
 
Η τεχνολογία έχει βοηθήσει σε πολλούς τομείς και ένας από αυτούς είναι και ο τομέας της διερμηνείας. Μετά την εμφάνιση του κορονοιού η εταιρεία μας προσαρμόστηκε στις νέες συνθήκες και με τη βοήθεια της τεχνολογίας η διερμηνεία με φυσική παρουσία καλύφθηκε από την on line διερμηνεία. Στην εταιρεία μας εργάζονται 3 υπάλληλοι και οι συμβεβλημένοι διερμηνείς με τους οποίους συνεργαζόμαστε ξεπερνούν τους 20 πανελλαδικώς.
 
Είναι αλήθεια ότι η Ελλάδα δεν αποτελεί το πιο πρόσφορο έδαφος για start-up επιχειρήσεις κυρίως λόγω της βαριάς φορολογίας. Ωστόσο η χώρα μας δεν συμβαδίζει αυτή τη στιγμή με ευρωπαικά πρότυπα έτσι υπάρχει χώρος για τη δημιουργία νεοφυών επιχειρήσεων καθώς αυτές θα δώσουν το έναυσμα για την εξέλιξη της ελληνικής κοινωνίας παρέχοντας νέες ιδέες, τεχνολογία , και λύσεις που ταλανίζουν την ελληνική κοινωνία χρόνια. Μας πήρε περίπου 6 μήνες να ιδρύσουμε την εταιρεία και σε αυτό συντέλεσε σημαντικά το πρόγραμμα enter-grow-go της Eurobank το οποίο μας βοήθησε τόσο στην οργάνωση των νομικών και λογιστικών διαδικασιών όσο και στην προώθηση και την ανάδειξη της εταιρείας και των υπηρεσιών μας. Ποτέ δε σκεφτήκαμε να τα παρατήσουμε καθώς πιστεύουμε στην ιδέα μας, ακολουθούμε το όνειρό μας και στοχεύουμε σε μια πιο προσβάσιμη κοινωνία.

HandsUp4.jpg

 
Μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις όχι μόνο για τις  start-up Επιχειρήσεις αλλά και για κάθε επιχείρηση στην Ελλάδα είναι η φορολογία και η έλλειψη επενδυτών. Όσον φορά την αναπηρία εκεί υπάρχουν ακόμα περισσότερες προκλήσεις μια εκ των οποίων είναι η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση της κοινωνίας για τη κώφωση, τη νοηματική γλώσσα και εν γένει την αναπηρία.
 
Δεν νομίζουμε ότι θα αλλάζαμε κάτι, άλλωστε ακόμα και τα λάθη ή μάλλον κυρίως τα λάθη, είναι αυτά που σε κάνουν να εξελίσσεσαι και σου δημιουργούν την ανάγκη για αλλαγές. Τώρα αναφορικά με το πως βλέπουμε το μέλλον στα επόμενα 5 χρόνια, θα λέγαμε με ακόμα μεγαλύτερη ομάδα, περισσότερα πρωτότυπα project και κόσμο έτοιμο και ενήμερο να λειτουργεί στην καθημερινότητα του με τρόπο περισσότερο προσβάσιμο και συμπεριληπτικό.
 
Η κρίση σίγουρα δημιουργεί ευκαιρίες και σε βάζει στη διαδικασία να σκεφτείς εναλλακτικά και διαφορετικά έτσι ώστε να επιβιώσεις.
Μέσα λοιπόν από μία περίοδο παρακμής και πίεσης πάντα γεννιούνται πρωτοποριακές ιδέες οι οποίες πολλές φορές αποτελούν και τη λύση για την αντιμετώπιση της κρίσης.
 

https://hands-up.org