Κατερίνα Ανδρομιδά
Intro Image

Μία σημαντική παγκόσμια διάκριση
Κατερίνα Ανδρομιδά
23.10.2020
Intro Image

Ιδιαίτερα σημαντική αναγνώριση για το Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής
Κατερίνα Ανδρομιδά
22.10.2020
Intro Image

Ο λόγος για το ερευνητικό έργο «Rapid Earthquake Damage Assessment Consortium–REDACt»
Κατερίνα Ανδρομιδά
22.10.2020
Load more...