Κατερίνα Ανδρομιδά
Intro Image

Τα credits για τα πιο ρηξικέλευθα πιάτα σε μία ερωτευμένη κοπέλα, κάπου στην Ιαπωνία
Κατερίνα Ανδρομιδά
08.04.2021
Intro Image

Η 7η Απριλίου ανήκει σ' αυτούς που κράτησαν τα χέρια σε ανθρώπους που έχαναν τη μάχη και δεν είχαν τ...
Κατερίνα Ανδρομιδά
07.04.2021
Intro Image

Πολυσύχναστοι δρόμοι, κομβικά πάρκα και μουσικοί του δρόμου είναι τα κύρια θέματα των έργων της
Κατερίνα Ανδρομιδά
06.04.2021
Load more...