Κατερίνα Ανδρομιδά
Intro Image

Τι περιλαμβάνει ένα σωστό πρόγραμμα;
Κατερίνα Ανδρομιδά
12.05.2021
Intro Image

Με τον καιρό θα υποτάσσεται εκείνη στη δύναμη σου κι όχι εσύ σε εκείνη
Κατερίνα Ανδρομιδά
11.05.2021
Intro Image

Γιατί πού αλλού κρύβεται η ζωή αν όχι στο επόμενο βήμα, στο παρακάτω, στο νέο και το αδοκίμαστο;
Κατερίνα Ανδρομιδά
10.05.2021
Load more...