Κατερίνα Ανδρομιδά
Intro Image

Οι ομιλητές και οι ενότητες της συζήτησης
Κατερίνα Ανδρομιδά
13.11.2020
Intro Image

Η υποτροφία αφορά στην επιστήμη των υπολογιστών και σε παρεμφερείς τομείς
Κατερίνα Ανδρομιδά
13.11.2020
Intro Image

Ανάμεσά τους μία βραβεύτηκε και με τον τίτλο «Best Speaker»
Κατερίνα Ανδρομιδά
12.11.2020
Load more...