Από το φροντιστήριο Διακρότημα


Δεύτερη αναμέτρηση για τους υποψηφίους των Πανελλαδικών εξετάσεων  σήμερα, 17/6, με Αρχαία Ελληνικά για την ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών  και με Μαθηματικά για την ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής.

Από την Πολιτεία του Πλάτωνα ήταν το διδαγμένο κείμενο που επιλέχθηκε στα Αρχαία και το άγνωστο κείμενο ήταν ένα απόσπασμα από το έργο του Ξενοφώντος «Πόροι ἢ περί προσόδων». Παράλληλο κείμενο δόθηκε απόσπασμα του Ε.Π. Παπανούτσου, ο οποίος μεταφέρει τις απόψεις του Α. Δελμούζου για την παιδεία.

Εκτίμηση θεμάτων μαθηματικών προσανατολισμού Ενιαιου Λυκείου 2020 (σύμφωνα με το Φροντιστήριο Ορόσημο Πειραιά)

Νέο σύστημα

ΘΕΜΑ Α: Αναμενόμενη  θεωρία σχολικού βιβλίου.

ΘΕΜΑ Β: Βατό αλλά με ασκήσεις αρκετών πράξεων.

ΘΕΜΑ Γ: Θέμα για καλά προετοιμασμένους μαθητές, όμως χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες.

 ΘΕΜΑ Δ: Επίσης θέμα για καλά προετοιμασμένους μαθητές με ιδιαίτερη προσοχή σε κάποια ερωτήματα.

Εκτίμηση θεμάτων μαθηματικών προσανατολισμού Ενιαιου Λυκείου 2020

ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΘΕΜΑ Α: Αναμενόμενη θεωρία σχολικού βιβλίου.

ΘΕΜΑ Β:Βατό αλλά με ασκήσεις αρκετών πράξεων.

ΘΕΜΑ Γ: Πρόβλημα ακροτάτων με βασικά στοιχεία γεωμετρίας και τριγωνομετρίας.

 ΘΕΜΑ Δ: Θέμα για καλά προετοιμασμένους μαθητές ιδιαίτερης προσοχής και κάποια ερωτήματα είναι αυξημένης δυσκολίας.

Σημειώνεται ότι τα θέματα Γ και Δ είναι απαράδεκτα δύσκολα. 

Εδώ μπορείς να βρείς τις  λύσεις στα θέματα από το Φροντιστήριο Διακρότημα