Χορηγείται από το Κληροδότημα «Λ. Οικονομίδου».


Η Πρυτανεία του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου γνωστοποιεί ότι από το Κληροδότημα «Λ. Οικονομίδου» χορηγείται μία υποτροφία για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό ακαδημαϊκού έτους 2017-2018 σε διπλωματούχο Χημικό Μηχανικό του ΕΜΠ.

Το ποσό της ορίζεται σε 3.600 ευρώ μικτά και η διάρκεια αυτής ένα έτος. Η επιλογή θα γίνει βάσει του βαθμού πτυχίου. 

Προτεραιότητα έχουν οι καταγόμενοι από την περιοχή Καλαβρύτων ή, αν δεν υπάρχουν, από την ευρύτερη περιοχή της Αχαΐας ή της Ελλάδας.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν αίτηση έως τις 18/6/18.

Δες την ανακοίνωση εδώ.