Πρόσωπα

Ηρακλής Μπουραντάς (νέοι που επιχειρούν): Με το smartphone σου γίνεσαι ο κοινωνικός αισθητήρας της πόλης σου.

Μας μιλάει για το novoville που επιτρέπει στους πολίτες να αναφέρουν με απλό και γρήγορο τρόπο προβλήματα που συναντούν στην καθημερινότητα τους στις πόλεις τους.

Περισσότερα