Παναγιώτης Λουκάς
Intro Image

Μας μιλάει για την Agro-U, τον συνδετικό κρίκο μεταξύ προσφοράς και ζήτησης εργασίας στον αγροδιατρο...
Παναγιώτης Λουκάς
23.03.2021
Intro Image

Μας μιλάει για την HandsUp, που προσφέρει υπηρεσίες προσβασιμότητας σε κωφά και βαρήκοα άτομα.
Παναγιώτης Λουκάς
04.02.2021
Load more...