Παναγιώτης Λουκάς
Intro Image

Μας μιλάει για την First Cold Brew, που κατάφεραν να βάλουν την καλύτερη ποιότητα καφέ μέσα σε μπουκ...
Παναγιώτης Λουκάς
05.12.2022
Intro Image

Μας μιλάει για την Unlimited Adrenaline, που θέλουν να διασυνδέσουν όλες τις επιχειρήσεις που δραστη...
Παναγιώτης Λουκάς
14.11.2022
Intro Image

Μας μιλάει για το skg.education που έχει ως στόχο, να προωθήσουν την σημαντικότητα των soft skills σ...
Παναγιώτης Λουκάς
31.10.2022
Load more...