Κοινωνία

Εκδήλωση: "Κοινωνικές Ανισότητες στην Ευρώπη" Αθήνα, 20 Ιουνίου 2014

Κατά τη διάρκεια της ημερίδας θα συζητηθούν οι κοινωνικές και πολιτικές επιπλοκές που προκύπτουν από την αύξηση των ανισοτήτων με μελλοντικό στόχο την περαιτέρω έρευνα και τη διαμόρφωση νέων σεναρίων πολιτικής.

Περισσότερα

Νέοι στον Δρόμο του Μεταξιού,Θεσσαλονίκη,Δευτέρα 16 Ιουνίου -Πέμπτη 19 Ιουνίου

 Αποσκοπεί στην προώθηση του διαπολιτισμικού και διαθρησκευτικού διαλόγου και τη δημιουργία αμοιβαίας επωφελούς συνεργασίας υπό το πρίσμα της δυναμικής νεολαίας των χωρών του Δρόμου του Μεταξιού.

Περισσότερα