Γίνονται πραγματάκια...


Σύμπραξη του ΑΠΘ με τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Στέβια Ελλάς για τη γεωγραφική ένδειξη των προϊόντων στέβιας.

Με τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Στέβια Ελλάς συμπράττει το Εργαστήριο Φυσικής Γεωγραφίας του ΑΠΘ με στόχο τη γεωγραφική ένδειξη των προϊόντων στέβιας ελληνικής προέλευσης που καλλιεργούνται στη λεκάνη του Σπερχειού ποταμού.

Για την επίτευξη του στόχου αυτού, το Εργαστήριο Φυσικής Γεωγραφίας του Τμήματος Γεωλογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Στέβια Ελλάς (Stevia Hellas Coop) προχώρησαν στην ίδρυση επιχειρησιακής ομάδας.

Η επιχειρησιακή ομάδα συστήθηκε στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος «Ίδρυση και λειτουργία επιχειρησιακών ομάδων της ευρωπαϊκής σύμπραξης καινοτομίας για την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Συντονιστής φορέας του ερευνητικού προγράμματος είναι το Εργαστήριο Φυσικής Γεωγραφίας του Τμήματος Γεωλογίας του ΑΠΘ.

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Στέβια Ελλάς ως ο μεγαλύτερος παραγωγός αποξηραμένων φύλλων στέβιας σε όλη την Ευρώπη θέτει στο επίκεντρο την ανάγκη σύγχρονων τεχνικών πιστοποίησης της προέλευσης των προϊόντων τροφής και της αυθεντικής ετικέτας ως θεμελίων για τη βιώσιμη ανάπτυξή του.

Μετά την ίδρυση της επιχειρησιακής ομάδας, το ΑΠΘ και ο Αγροτικός Συνεταιρισμός συνεργάζονται στην υλοποίηση του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο «Καινοτόμο εργαλείο γεωγραφικής ένδειξης των προϊόντων στέβιας ελληνικής προέλευσης που καλλιεργούνται στη λεκάνη του Σπερχειού ποταμού».

Το αντικείμενο του έργου αφορά την ανάλυση των μηχανισμών αποσάθρωσης-διάβρωσης, μεταφοράς και απόθεσης των ιζημάτων στη λεκάνη του Σπερχειού ποταμού με τελικό στόχο την ιχνηλασία του γεωλογικού «δακτυλικού» αποτυπώματος από την πρωτογενή παραγωγή του φυτού στέβια μέχρι την παραγωγή των τελικών προϊόντων χρησιμοποιώντας ισοτοπικές τεχνικές, που αποτελούν ένα ισχυρό αναλυτικό εργαλείο υψηλής ακρίβειας.

H αξιοπιστία του καινοτόμου εργαλείου γεωγραφικής ένδειξης, το οποίο μέσω της ισοτοπικής ιχνηλασίας μπορεί να εντοπίσει την τελική υπογραφή του περιβάλλοντος στα προϊόντα, εγγυάται την αδιαμφισβήτητη διαφοροποίηση των προϊόντων του συνεταιρισμού, με αποτέλεσμα να παγιώνεται με τεχνικούς όρους η μοναδικότητά τους.

Επομένως, τα προϊόντα του Αγροτικού Συνεταιρισμού Στέβια Ελλάς θα αποκτήσουν το «γεωλογικό δακτυλικό τους αποτύπωμα» που θα είναι ανιχνεύσιμο σε όλα τα στάδια της διατροφικής αλυσίδας και θα είναι τα μοναδικά στην παγκόσμια αγορά των προϊόντων στέβιας με καινοτόμο γεωγραφικό δείκτη ένδειξης. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την αναβάθμιση της ετικέτας La Mia Stevia, καθώς θα διασφαλίζεται η μοναδικότητα της ευρωπαϊκής στέβιας La Mia Stevia ελληνικής προέλευσης στην παγκόσμια αγορά. Με αυτό τον τρόπο το ΑΠΘ και ο Stevia Hellas Coop συμβάλλουν ουσιαστικά στην αναβάθμιση των γεωγραφικών ενδείξεων θέτοντας κοινωνικούς, ποιοτικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες «στην καρδιά» της «αλυσίδας αξίας» (value chain).

Το πλούσιο ερευνητικό έργο της ομάδας του Εργαστηρίου Φυσικής Γεωγραφίας του ΑΠΘ, με επιστημονικά υπεύθυνο τον Καθηγητή Κωνσταντίνο Αλμπανάκη, αναπληρώτρια επιστημονικά υπεύθυνη τη Δρ Παρασκευή Χαντζή και υπεύθυνο Γεωμορφολογικών και Γεωτρητικών Ερευνών τον Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Γεωλογίας Κωνσταντίνο Βουβαλίδη, σε συνδυασμό με το υψηλά καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό του Αγροτικού Συνεταιρισμού Στέβια Ελλάς θέτουν τις βάσεις για την παραγωγή ποιοτικών αποτελεσμάτων αναφορικά με την ενίσχυση της ταυτότητας των αγροτικών προϊόντων συνολικά στη λεκάνη του Σπερχειού ποταμού.