Με θέμα «Έμφυλες Ανισότητες και Δικαιώματα των Γυναικών στη σημερινή Ελλάδα»


Το Κέντρο για τον Ευρωπαϊκό Νομικό Πολιτισμό (ΚΕΝοΠ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης διοργανώνει σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, τον Δήμο Θεσσαλονίκης, τον Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης (ΔΣΘ), τη Νομική Σχολή ΑΠΘ και την Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ) το 2ο Φόρουμ Θεσσαλονίκης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, με θέμα: «Έμφυλες Ανισότητες και Δικαιώματα των Γυναικών στη σημερινή Ελλάδα»  την Πέμπτη και Παρασκευή 3-4 Δεκεμβρίου 2020.

Έναρξη: Πέμπτη 3 | 12 | 2020, ώρα: 17:00

Την εκδήλωση θα χαιρετίσει η Γενική Γραμματέας Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων, κυρία Μαρία Συρεγγέλα.

Το περιεχόμενο του Συνεδρίου περιλαμβάνει την ανάδειξη των διακρίσεων σε βάρος των γυναικών στην κοινωνική, πολιτική, οικονομική και πολιτισμική ζωή και αποσκοπεί στη δημιουργία μιας κουλτούρας, που αντιτάσσεται σε όλες τις μορφές της έμφυλης «βίας». Λόγω της πανδημίας COVID-19 το Φόρουμ θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά με δυνατότητα εξ αποστάσεως παρακολούθησης των εργασιών του μέσω live streaming.