Είσαι φοιτητής του Οικονομικού Πανεπιστημίου; Δες τι λένε τα στατιστικά για εσένα!


Ένα πολύ θετικό κι ελπιδοφόρο στοιχείο έγινε γνωστό για το ΟΠΑ: σχεδόν οι μισοί φοιτητές του ΟΠΑ βρίσκουν δουλειά πριν ακόμη τελειώσούν τις σπουδές τούς, ενώ 8 στούς 10 απασχολούνται αμέσως μόλις αποφοιτήσουν.

deal.jpg


Σύμφωνα με το άρθρο του Δημήτρη Καρλή, Καθηγητή Τμήματος Στατιστικής του ΟΠΑ, και της Αγγελικής Παναγιωτίδου, στελέχους Μονάδας Πρακτικής Άσκησης και Διασύνδεσης με την Αγορά Εργασίας του ΟΠΑ, στην εφημερίδα «ΟΠΑ NEWS», την εικόνα μιας νέας γενιάς επιστημόνων που βρίσκουν εύκολα εργασία μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους, ή δραστηριοποιούνται γρήγορα στην αγορά εργασίας ιδρύοντας δικές τους επιχειρήσεις, αποκαλύπτει μεγάλη έρευνα του ΟΠΑ σχετικά με την επαγγελματική πορεία των αποφοίτων του.

Το ΟΠΑ διενέργησε την έρευνα αυτή μεταξύ των αποφοίτων του με σκοπό τον προσδιορισμό της μετέπειτα πορείας τους τόσο από επαγγελματική όσο και από εκπαιδευτική οπτική. Συγκεκριμένα, έγινε ανάλυση επαγγελματικών και εκπαιδευτικών ευκαιριών, αλλά διερευνήθηκε και η επίδραση του πανεπιστημίου στην εξέλιξη των αποφοίτων. Η έρευνα, με επιστημονικό υπεύθυνο τον καθηγητή του ΟΠΑ Βλάση Σταθακόπουλο, διεξήχθη ηλεκτρονικά από τον Μάιο μέχρι και τον Ιούνιο του 2018. Αφορούσε αποφοίτους όλων των Σχολών και Τμημάτων του πανεπιστημίου που κατέστησαν πτυχιούχοι από τον Ιανουάριο του 2012 έως και τον Φεβρουάριο του 2018. Οι απόφοιτοι συμπλήρωσαν το ερω-ηματολόγιο μέσω της πλατφόρμας onlinesurveys.aueb.gr. Συνολικά ελήφθησαν 1.462 απαντήσεις (1.329 ολοκληρωμένες), με το συνολικό ποσοστό ανταπόκρισης να ανέρχεται σε 17,3%. Οι 736 απαντήσεις δόθηκαν από άντρες και οι 726 από γυναίκες, με ποσοστό συμμετοχής 50,3%ο και 49,7%, αντίστοιχα.

 

statistics (1).jpg

Μεταπτυχιακές σπουδές: Σχεδόν οι μισοί απόφοιτοι του ΟΠΑ, σε ποσο-στό 47,5%, δήλωσαν ότι συνέχισαν τις σπουδές τους. Από αυτούς το 87,3% επέλεξαν μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών, το οποίο σε ποσοστό 47% ήταν απόλυτα συναφές με τις προπτυχιακές σπουδές τους.

Απασχόληση: Τα ποσοστά απασχόλησης αποφοίτων όλων των Τμημάτων του πανεπιστημίου παρουσιάζονται ιδιαίτερα υψηλά, με το συνολικό ποσοστό να ανέρχεται σε 77%. Η συντριπτική πλειονότητα των αποφοίτων απασχολείται σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης. Μάλιστα, ένα 48% των αποφοίτων δηλώνει ότι έπιασε δουλειά πριν καν τελειώσει το πανεπιστήμιο. Το 33% δηλώνει απόλυτη συνάφεια αντικειμένου εργασίας με το αντικείμενο σπουδών, ενώ οι τομείς των λογιστικών και χρηματοοικονομικών, της πληροφορικής και του μάρκετινγκ βρίσκονται στην πρώτη τριάδα των κλάδων απασχόλησης.

Ατομική επιχείρηση: Ενα 6% των αποφοίτων, κόντρα στις δυσκολίες του οικονομικού περιβάλλοντος, δήλωσαν ότι επέλεξαν τη δημιουργία δικής τους επιχείρησης - οι μισοί εξ αυτών σε διάστημα λιγότερο από ένα έτος από την αποφοίτησή τους. Από αυτές τις επιχειρήσεις το 91% παρέμεναν ενεργές έως τον χρόνο διεξαγωγής της έρευνας.

Εργασιακά Θέματα: Ως προς τους τρό-πους αναζήτησης εργασίας, η έρευνα έδειξε ότι το διαδίκτυο κατέχει την πρώτη θέση, με ποσοστό 44%ο, και ακολουθεί η επιλογή «γνωστοί» με ποσο-στό 28%. Ταυτόχρονα, ο Θεσμός της πρακτικής άσκησης είναι ιδιαίτερα δημοφιλής, με το 49% των φοιτητών να πραγματοποιεί πρακτική άσκηση. Κατά τη σύγκριση των αποτελεσμάτων της έρευνας του 2018 με την έρευνα η οποία διεξήχθη το 2012, υπήρχαν πολύ ενδιαφέροντα ευρήματα. Παρατηρήθηκε μείωση του ποσοστού αποφοίτων που συνέχισαν τις σπουδές του σε μεταπτυχιακό επίπεδο, από 46%ο σε 41%. Σημειώθηκε αύξηση στο ποσοστό απασχόλησης, από 69% σε 77%, με αντίστοιχη αύξηση στην εργασία πλήρους απασχόλησης, από 89% σε 91%, και ταυτόχρονη μείωση στην εργασία μερικής απασχόλησης, από 11% σε 9%. Αξιόλογη αύξηση καταγράφηκε στο ποσοστό συμμετοχής στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης, από 38%ο σε 49%ο, καθώς και στο ποσοστό απασχόλησης πριν τη λήψη πτυχίου, από 41% σε 48%ο.

Τέλος, ιδιαίτερη αύξηση παρατηρήθηκε στην ικανοποίηση αποφοίτων από τις σπουδές τους στο ΟΠΑ, καθώς από 60% στην προηγούμενη έρευνα έφτασε στο 74%. Σε σχέση με την έρευνα που διεξήχθη το 2012  αυξήθηκε το ποσοστό όσων: απασχολούνται στη διάρκεια των σπουδών τους πραγματοποιούν πρακτική άσκηση απασχολούνται αμέσως μετά την αποφοίτησή τους θα επέλεγαν και πάλι το ΟΠΑ για προπτυχιακές σπουδές  μειώθηκε το ποσοστό όσων: πραγματοποιούν μεταπτυχιακές σπουδές.