Τι προβλέπει η νέα υπουργική απόφαση και από πότε θα εφαρμοστεί.


Με νέα απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 983/Β΄/20-03-2018) που αφορά την πρόσβαση αποφοίτων ΕΠΑΛ στα Πανεπιστήμια, στα ΤΕΙ, στις στρατιωτικές σχολές κ.λπ., σύμφωνα με το alfavita.gr ορίστηκαν διαφορετικά οι συντελεστές βαρύτητας μαθημάτων για τις σχολές που ανήκουν σε κοινή ομάδα (σχολές στις οποίες έχουν πρόσβαση οι απόφοιτοι των ΕΠΑΛ από όλους τους τομείς) από συντελεστές που ισχύουν για τις σχολές που έχουν πρόσβαση οι απόφοιτοι του κάθε τομέα χωριστά. 

Αυτό είναι αναγκαίο να γίνει, εξαιτίας του γεγονότος ότι στην κοινή ομάδα σχολών όλοι οι απόφοιτοι διεκδικούν από κοινού τα ίδια τμήματα. Έτσι οι συντελεστές βαρύτητας των 2 κοινών μαθημάτων θα έχουν αυξημένη βαρύτητα σε σχέση με τα 2 μαθήματα ειδικότητας που είναι διαφορετικά για κάθε τομέα.

Συγκεκριμένα:

Α. Για τις σχολές στις οποίες έχουν πρόσβαση οι απόφοιτοι του κάθε τομέα ξεχωριστά: Οι συντελεστές βαρύτητας των μαθημάτων θα είναι για τα Μαθηματικά και την Ελληνική Γλώσσα συντελεστής 1,5 και για τα δύο μαθήματα ειδικότητας συντελεστής 3,5.

Β. Για τις σχολές της κοινής ομάδας, όπου έχουν πρόσβαση οι απόφοιτοι όλων των τομέων των ΕΠΑΛ: Οι συντελεστές βαρύτητας των μαθημάτων θα είναι για τα Μαθηματικά και την Ελληνική Γλώσσα συντελεστής 3,5 και για τα δύο μαθήματα ειδικότητας συντελεστής 1,5.

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, καθώς αντιλαμβάνεται ότι η συγκεκριμένη αλλαγή κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς θα δημιουργούσε προβλήματα στην προετοιμασία των μαθητών-τριών, ανακοινώνει ότι θα ισχύσει από την επόμενη σχολική χρονιά, 2018-19. Για το λόγο αυτό θα προωθηθεί τις επόμενες ημέρες σχετική τροποποίηση της ΚΥΑ.