Χορηγούνται σε μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς φοιτητές.


Το Ίδρυμα Ευγενίδου προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό ετος 2018-2019 εννέα υποτροφίες, σύμφωνα με το alfavita.gr, και συγκεκριμένα:

-Τρεις υποτροφίες διάρκειας ενός έτους, για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό (στα γνωστικά αντικείμενα του ΕΜΠ) και

-Έξι υποτροφίες διάρκειας κατ’ ανώτατο όριο τριών ετών, για εκπόνηση Διδακτορικών Διατριβών στο ΕΜΠ υπό την προϋπόθεση της ετήσιας αποδεδειγμένης επιτυχούς συνέχισης των διδακτορικών σπουδών.

Για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό (υποτροφίες εξωτερικού) το συνολικό ποσό της κάθε υποτροφίας ορίζεται στις δώδεκα χιλιάδες ευρώ.

Για εκπόνηση διδακτορικών διατριβών στο ΕΜΠ (υποτροφίες εσωτερικού) το ετήσιο ποσό κάθε υποτροφίας ορίζεται στις έξι χιλιάδες ευρώ.

Δες τη σχετική ανακοίνωση εδώ, την αίτηση εδώ και την υπεύθυνη δήλωση εδώ.