Ποιο είναι το νέο νούμερο και ποιες οι αρμοδιότητες της υπηρεσίας.


Mια νέα υπηρεσία μόλις έθεσε σε εφαρμογή η Διοίκηση του ΔΠΘ. Ο λόγος για μια γραμμή (11314) όπου μπορεί να καλέσει κάποιος από οποιοδήποτε τηλέφωνο για να αναφέρει ένα περιστατικό έκτακτης ανάγκης στο χώρο των πανεπιστημιουπόλεων στην περιοχή της Θράκης. 

Η υπηρεσία αυτή αφορά:

1. τη 24ωρη διαχείριση έκτακτων περιστατικών που αναφέρονται-καταγγέλλονται επώνυμα και αφορούν μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας, εκπαιδευτικό προσωπικό, διοικητικό προσωπικό, φοιτητές. Η υπηρεσία αυτή εξυπηρετεί μόνο περιπτώσεις που χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης λόγω του εκτάκτου του χαρακτήρα τους. Οι αρμόδιοι για την τήρηση της γραμμής δεν είναι υποχρεωμένοι σε καμία περίπτωση να παρέχουν πληροφορίες που αφορούν συνήθη θέματα (π.χ. πρόγραμμα εξεταστικής, βαθμολογίες κ.ά.),

2. την καταγραφή σε ειδικό βιβλίο κάθε έκτακτου περιστατικού (βιαιοπραγίες ή άλλες εγκληματικές πράξεις) που αναφέρεται στην υπηρεσία της γραμμής έκτακτης ανάγκης και την προσπάθεια εξεύρεσης λύσης. Ο λήπτης του αιτήματος-καταγγελίας θα ενημερώνει άμεσα τους αρμόδιους υπαλλήλους του ΔΠΘ ή άλλον αρμόδιο, σε περίπτωση που αδυνατεί να επιλύσει μόνος του το συγκεκριμένο περιστατικό.

Ανάλογα με τη γεωγραφική θέση αυτού που καλεί θα ενεργοποιείται ο αντίστοιχος λήπτης της γραμμής. Έτσι για όσους καλούν από την περιοχή της Ξάνθης θα ανταποκρίνεται ο υπεύθυνος στην Ξάνθη, δηλαδή ο φύλακας του Κεντρικού Φυλακίου (κτήρια ΠΡΟΚΑΤ) στην πόλη της Ξάνθης, για όσους καλούν από Κομοτηνή θα ανταποκρίνεται ο υπεύθυνος στην Κομοτηνή, δηλαδή ο φύλακας του Κεντρικού Φυλακίου που βρίσκεται στην Πύλη Α΄(Πρυτανεία), και για όσους καλούν από την περιοχή του Έβρου (Ορεστιάδα – Αλεξανδρούπολη) θα ανταποκρίνεται ο υπεύθυνος της γραμμής στην Αλεξανδρούπολη, δηλαδή ο φύλακας του Κεντρικού Φυλακίου της Ιατρικής Σχολής.