Ναταλία Πετρίτη
Intro Image

Η παραγωγή του Netflix, που κατά το ήμισύ της γυρίστηκε στην Ελλάδα, έρχεται σύντομα στις οθόνες μας
Ναταλία Πετρίτη
12.09.2022
Intro Image

Σε μια κίνηση ενδυνάμωσης της εκπροσώπησης της LGBTQI+ κοινότητας
Ναταλία Πετρίτη
08.09.2022
Intro Image

Φαίνεται ότι όλα τα εκατομμύρια που έχει διαθέσει το ΗΒΟ στην παραγωγή δεν ήταν επαρκή ώστε να αποφε...
Ναταλία Πετρίτη
07.09.2022
Load more...