Ναταλία Πετρίτη
Intro Image

Τι τροποποιείται με διάταξη στις Πανελλήνιες εξετάσεις, την Ελάχιστη Βάση εισαγωγής, τους συντελεστέ...
Ναταλία Πετρίτη
30.05.2022
Intro Image

Η Υπουργός ζήτησε από τα μέλη της Ακαδημαϊκής κοινότητας, μέσα από την επιστολή της, να συμμετάσχουν...
Ναταλία Πετρίτη
30.05.2022
Intro Image

ΔΟΑΤΑΠ: Οι αιτήσεις δεν θα γίνοται πλέον ατομικά, αλλά εφόσον το ίδρυμα προέλευσης (εξωτερικού) θα ε...
Ναταλία Πετρίτη
27.05.2022
Load more...