Αυτό είναι το κορυφαίο μεταπτυχιακό πρόγραμμα του ΕΚΠΑ που συγκεντρώνει τις περισσότερες αιτήσεις στην Ελλάδα πάνω στο εν λόγω αντικείμενο


Το πανελλαδικό ενδιαφερόν για το Μεταπτυχιακό  «Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών και Κρίσεων» του τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών φτάνει ακόμα μία χρονιά στα ύψη με το που δημοσιεύτηκε η προκήρυξη.

Οι εξελίξεις στον ελλαδικό χώρο που αφορούν γενικότερα τον τομέα του κρίσεων και των καταστροφών σε περιβαλλοντικό αλλά και σε κοινωνικό επίπεδο, κάνει ακόμα πιο περιζήτητο το μεταπτυχιακό πρόγραμμα του ΕΚΠΑ.

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών και Κρίσεων» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών μετρά ήδη οκτώ χρόνια επιτυχούς πορείας, καλύπτοντας το πολύπτυχο αυτό αντικείμενο, με την παροχή τριών σύγχρονων ειδικεύσεων:

  1. Στρατηγικές Διαχείρισης Καταστροφών και Κρίσεων στους Διοικητικούς και Αναπτυξιακούς Τομείς
  2. Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος - Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
  3. Στρατηγικές Αειφόρου Ανάπτυξης στην Αυτοδιοίκηση

Η Ιστορία και η Εξέλιξη του ΠΜΣ

Στα οκτώ χρόνια λειτουργίας του το ΠΜΣ «Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών και Κρίσεων» παρακολουθεί ενεργά τις εξελίξεις στα γνωστικά του αντικείμενα, επικαιροποιείται και εξελίσσεται. Μέσα από την ενεργή συμμετοχή των κορυφαίων διδασκόντων, των στελεχών, αλλά και των μεταπτυχιακών του φοιτητών και φοιτητριών του, πολλοί από τους οποίους κατέχουν σχετική ιδιότητα, επιχειρησιακή, υπηρεσιακή ή θεσμική, κάθε πτυχή του αντικείμενου σπουδών προσεγγίζεται ολιστικά και διεπιστημονικά. Στα οκτώ χρόνια λειτουργίας του, το ΠΜΣ «Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών και Κρίσεων» έχει δημιουργήσει μία ευρεία κοινότητα αποφοίτων σε όλη την Ελλάδα, ένα δίκτυο ανθρώπων με διαφορετικό υπόβαθρο, αλλά κοινά ενδιαφέροντα, που επικοινωνούν με την ίδια γλώσσα και παράγουν ερευνητικό έργο.

Οι σπουδές εμπλουτίζονται κάθε χρόνο με σειρά από παράλληλες επιστημονικές εκδηλώσεις, διαλέξεις, κύκλους σεμιναρίων, προσομοιώσεις, συμπόσια, ημερίδες, επιστημονικές – ερευνητικές αποστολές και ειδικές δραστηριότητες σε περιοχές ιδιαίτερου περιβαλλοντικού, γεωδυναμικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος και σε περιοχές, σε όλο τον κόσμο, που εξελίσσονται Περιβαλλοντικές, Φυσικές και Τεχνολογικές Καταστροφές ή Ανθρωπιστικές Κρίσεις.

Ομιλία του καθ. Ευθύμη Λέκκα στην Ημερίδα "Κλιματική Αλλαγή & Κλιματική Κρίση", 11.04.2022

Η εκπαιδευτική διαδικασία του ΠΜΣ

Η εκπαιδευτική διαδικασία, «πράσινη» και πλήρως ψηφιακή, συμβαδίζει με το αντικείμενο, αλλά και με τα καλέσματα της σύγχρονης εποχής. Υλοποιείται με τη χρήση πιστοποιημένων συστημάτων ασύγχρονης και σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (e-learning), χωρίς την απαίτηση φυσικής παρουσίας. Εργαζόμενοι μεταπτυχιακοί φοιτητές και φοιτήτριες έχουν με αυτόν τον τρόπο τη δυνατότητα να προσαρμόσουν την παρακολούθηση του ΠΜΣ στο διαθέσιμο χρόνο τους και ανεξάρτητα από τον τόπο διαμονής ή εργασίας τους.

Το Πρόγραμμα Σπουδών έχει διάρκεια 3 εξαμήνων (18 μηνών), εκ των οποίων το 3ο αφιερώνεται στην εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διατριβής. Έχοντας κλιμακούμενη εκπαιδευτική ροή, καθένα από τα πέντε μαθήματα των δύο πρώτων εξαμήνων εκκινεί και παραμένει αυτοτελές μέχρι την περάτωσή του και την έναρξη του επόμενου.

Σε ποιους απευθύνεται;

Το Μεταπτυχιακό απευθύνεται σε όλους τους κατόχους τίτλων ΑΕΙ και ΑΤΕΙ, Ανώτατων Στρατιωτικών Σχολών (Α.Σ.Ε.Ι.), Σχολής Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας, Σχολής Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος, Σχολής Αξιωματικών του Λιμενικού Σώματος καθώς και Σχολών Δημόσιας Διοίκησης, ισότιμες με ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ.

Περισσότερα

Όλες οι πληροφορίες για το ΠΜΣ είναι διαθέσιμες στο www.edcm.edu.gr, ενώ οι αιτήσεις εγγραφής για το ακαδημαϊκό έτος 2022-23 πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά, σύμφωνα με την Προκήρυξη.