Ναταλία Πετρίτη
Intro Image

To «Πολιτικό Βαρόμετρο» είναι ένα εργαλείο Υπολογιστικής Πολιτικής για την πρόβλεψη εκλογικών αποτελ...
Ναταλία Πετρίτη
22.02.2023
Intro Image

Σκοπός της Ημερίδας είναι η ενημέρωση πανεπιστημίων, ερευνητικών φορέων και ερευνητών για το νέο καθ...
Ναταλία Πετρίτη
20.02.2023
Intro Image

Εγκαινιάστηκε η νέα πανεπιστημιούπολη ευρωπαϊκών προδιαγραφών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας σ...
Ναταλία Πετρίτη
17.02.2023
Load more...