Νωρίτερα η υπουργός Παιδείας ανακοίνωσε  αύξηση στην τακτική επιχορήγηση των ΑΕΙ κατά 11.397.000 € σε σχέση με περυσι


Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονικης, με 15.035.217,60€ λαμβάνει τη «μερίδα του λέοντος» από την ετήσια τακτική επιχορήγηση των ΑΕΙ για το 2023, συνολικού ύψους 117.120.000 €, σύμφωνα με την απόφαση κατανομής που υπέγραψε η κ.Κεραμέως και τα νέα κριτήρια επιχορήγησης. Δεύτερο έρχεται το ΕΚΠΑ με επιχορήγηση ύψους 13.750.930,40

Σημειώνεται ότι νωρίτερα η υπουργός Παιδείας ανακοίνωσε  αύξηση κατά 29% από το 2019, από 90,78 σε 117,12 εκ. ευρώ, στην τακτική επιχορήγηση των ΑΕΙ, και  αύξηση κατά 11.397.000 € σε σχέση με περυσι.

Η απόφαση της κατανομής

Καθορίζουμε την ετήσια τακτική επιχορήγηση προς τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) συνολικού ύψους 117.120.000 € σε βάρος των πιστώσεων του Α.Λ.Ε. 2310802012 «Επιχορήγηση στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά» ύψους 116.307.160,00 € και του Α.Λ.Ε. 2310802013 «Επιχορήγηση στα Ανώτατα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Τ.Ε.Ι.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά» ύψους 812.840,00 €, του Ε.Φ. 1019-208-0000000 «Γενική Γραμματεία Ανώτατης Εκπαίδευσης» του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.ΠΑΙ.Θ.) οικονομικού έτους 2023 ως εξής:

επιχορηγηση αει

επιχορηγηση αει\

επιχορηγηση αει

Η Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών (Α.Σ.Κ.Τ.) δεν επιχορηγείται σύμφωνα με τα κριτήρια και τον αλγόριθμο κατανομής των λοιπών Α.Ε.Ι. λόγω της ιδιαίτερης φυσιογνωμίας, σύμφωνα με το άρθρο 4 της υπ’ αρ. πρωτ. 75165/Ζ1/17-6-22 (ΦΕΚ 3131/Β/20-6-22) Υπουργικής Απόφασης και η επιχορήγησή της για το οικονομικό έτος 2023 διαμορφώνεται ως ακολούθως: 24 Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών 1.000.000

Δείτε την απόφαση

ΠΗΓΗ