Ναταλία Πετρίτη
Intro Image

Με απόφαση της Συγκλήτου το ίδρυμα εισηγείται τη συνέχιση λειτουργίας του συνόλου των υφιστάμενων ακ...
Ναταλία Πετρίτη
01.04.2022
Intro Image

Η Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποκτά -ξανά- σχολές δύο ταχυτήτων, αφού τα νέα ΤΕΙ θα είναι τριετούς διάρκ...
Ναταλία Πετρίτη
31.03.2022
Intro Image

Πρόσκληση 500 θέσεων υποτροφιών για εκπόνηση διδακτορικής έρευνας στην Ελλάδα μέγιστης διάρκειας δεκ...
Ναταλία Πετρίτη
31.03.2022
Load more...