Κατερίνα Ανδρομιδά
Intro Image

Αναλυτικά οι διακρίσεις στα επιστημονικά αντικείμενα και τους ερευνητικούς τομείς
Κατερίνα Ανδρομιδά
28.12.2020
Intro Image

Η ανακοίνωση των αντιπροσώπων του- Την αναθεώρηση της απόφασης ζητάει και το ΕΜΠ
Κατερίνα Ανδρομιδά
24.12.2020
Intro Image

''Η εποπτεία της φύλαξης από εξω-πανεπιστημιακά όργανα αντιβαίνει στο συνταγματικά κατοχυρωμένο «αυτ...
Κατερίνα Ανδρομιδά
23.12.2020
Load more...