Κατερίνα Ανδρομιδά
Intro Image

Καταφέρνει και μπλέκει μέσα στα κολάζ του πολιτικά πρόσωπα με το ζωικό βασίλειο, φαγητά με διάσημα π...
Κατερίνα Ανδρομιδά
23.07.2021
Intro Image

Σε μέρη που δεν φτάνουν ήχοι από περιπολικά, κίνηση, διαμαρτυρίες, τηλεόραση, ούτε ειδοποιήσεις στο...
Κατερίνα Ανδρομιδά
22.07.2021
Intro Image

Φαίνεται ποιός αποφασίζει να πάρει ένα σκυλάκι σπίτι του επειδή θεωρεί ότι έχει γίνει τάση μία τέτοι...
Κατερίνα Ανδρομιδά
20.07.2021
Load more...