Δείτε τα μοναδικά έργα της ανατρεπτικής σελίδας στο Instagram


Tο Almost 100 Ghosts είναι μια ανατρεπτική σελίδα στο Instagram που μέσα από τα σκίτσα της καταγράφει την «αθέατη» ζωή των φαντασμάτων, όπως ο Pavel, ο καλλιτέχνης πίσω από αυτήν, τη φαντάζεται. Δείτε εδώ μερικά από τα πιο πετυχημένα σκίτσα της και αναζητήστε την!

Artist Shows The Secret Life Of Some Adorable Ghosts (35 Pics)

Artist Shows The Secret Life Of Some Adorable Ghosts (35 Pics)

Artist Shows The Secret Life Of Some Adorable Ghosts (35 Pics)

Artist Shows The Secret Life Of Some Adorable Ghosts (35 Pics)

Artist Shows The Secret Life Of Some Adorable Ghosts (35 Pics)

Artist Shows The Secret Life Of Some Adorable Ghosts (35 Pics)

Artist Shows The Secret Life Of Some Adorable Ghosts (35 Pics)

Artist Shows The Secret Life Of Some Adorable Ghosts (35 Pics)

Artist Shows The Secret Life Of Some Adorable Ghosts (35 Pics)

Artist Shows The Secret Life Of Some Adorable Ghosts (35 Pics)

Artist Shows The Secret Life Of Some Adorable Ghosts (35 Pics)

Artist Shows The Secret Life Of Some Adorable Ghosts (35 Pics)

Artist Shows The Secret Life Of Some Adorable Ghosts (35 Pics)

Artist Shows The Secret Life Of Some Adorable Ghosts (35 Pics)

Artist Shows The Secret Life Of Some Adorable Ghosts (35 Pics)

Artist Shows The Secret Life Of Some Adorable Ghosts (35 Pics)

Artist Shows The Secret Life Of Some Adorable Ghosts (35 Pics)

Artist Shows The Secret Life Of Some Adorable Ghosts (35 Pics)

Artist Shows The Secret Life Of Some Adorable Ghosts (35 Pics)

Artist Shows The Secret Life Of Some Adorable Ghosts (35 Pics)

Artist Shows The Secret Life Of Some Adorable Ghosts (35 Pics)

Artist Shows The Secret Life Of Some Adorable Ghosts (35 Pics)

Artist Shows The Secret Life Of Some Adorable Ghosts (35 Pics)

Artist Shows The Secret Life Of Some Adorable Ghosts (35 Pics)

Artist Shows The Secret Life Of Some Adorable Ghosts (35 Pics)

Artist Shows The Secret Life Of Some Adorable Ghosts (35 Pics)