Ναταλία Πετρίτη
Intro Image

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να απευθύνονται για πληροφορίες σχετικά με τις ώρες λειτουργίας των ΙΕΚ και...
Ναταλία Πετρίτη
31.08.2022
Intro Image

Απόφαση που τονίζει περισσότερο τον κοινωνικό χαρακτήρα του Πανεπιστημίου
Ναταλία Πετρίτη
31.08.2022
Intro Image

Φοιτητές: Απαράδεκτο το γεγονός ότι με ευθύνη της σημερινής κυβέρνησης, αλλά και όλων των προηγούμεν...
Ναταλία Πετρίτη
30.08.2022
Load more...