Ναταλία Πετρίτη
Intro Image

Με εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ, παρακαλούνται επίσης οι Γραμματείες των Τμημάτων των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α για την...
Ναταλία Πετρίτη
24.01.2023
Intro Image

Τι ισχύει για περιπτώσεις συγκατοίκησης
Ναταλία Πετρίτη
23.01.2023
Intro Image

ΚΙΠΑΝ: «Η ίδρυση διάσπαρτων απομονωμένων τμημάτων, είτε είναι ΤΕΙ είτε πανεπιστημιακά, δεν εξυπηρετε...
Ναταλία Πετρίτη
23.01.2023
Load more...