Ναταλία Πετρίτη
Intro Image

Πώς γίνεται η πιστοποίηση της γνησιότητας του πτυχίου - Η λίστα με τα πανεπιστήμια που έχουν ενταχθε...
Ναταλία Πετρίτη
06.11.2023
Intro Image

Ποια είναι τα νέα τμήματα που θα ιδρυθούν και ποια θα μεταφερθούν στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκη...
Ναταλία Πετρίτη
03.11.2023
Intro Image

Λεπτομερείς πληροφορίες για τα κληροδοτήματα που θα δοθούν σε μαθητές και φοιτητές
Ναταλία Πετρίτη
02.11.2023
Load more...