Παναγιώτης Λουκάς
Intro Image

Μεγαλύτερη πρόκληση είναι ο σχηματισμός και η ομαλή λειτουργία της ομάδας. Ομάδα που δουλεύει σωστά...
Παναγιώτης Λουκάς
27.10.2014
Intro Image

Η isMOOD ιδρύθηκε με αφορμή το ερευνητικό μας ενδιαφέρον για το χώρο των αναλύσεων σε δεδομένα που π...
Παναγιώτης Λουκάς
13.10.2014
Intro Image

Πως μια επίσκεψη σε ενα cafe, μπορεί να δημιουργήσει ένα startup!
Παναγιώτης Λουκάς
29.09.2014
Load more...