Καινοτομία και εξωστρέφεια είναι τα εχέγγυα πολλών επιχειρήσεων για την επιτυχία τους.


Το Youth Platform είναι πάντα κοντά σε όσους αποφασίζουν να ξεφύγουν από τα παραδοσιακά κανάλια και να πάνε το επάγγελμά τους λίγο παρακάτω όσον αφορά στις διαδικασίες και την επικοινωνία με το κοινό. Η ICON Platforms είναι μία καινοτόμος, εξειδικευμένη εταιρεία τεχνολογίας, που παρέχει λύσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες των πελατών, στον τομέα της ενίσχυσης της πιστότητας καταναλωτών με χρήση τεχνικών gamification. Για τα παραπάνω μιλήσαμε με τον Γιώργο Βεϊνόγλου (Business Development & Sales Director) που , ανάμεσα σε άλλα, μας λέει και μια ενδιαφέρουσα άποψη για την επιχειρηματικότητα. Διαβάστε όσα ενδιαφέροντα είπε στον Παναγιώτη Λουκά.

Η ανάγκη για δημιουργικότητα και η επιθυμία ομαδικής δημιουργίας πρωτοπόρων μηχανογραφικών εφαρμογών, ήταν τα βασικά κίντρα γιά την δημιουργία ιδιωτικής επιχειρήσεως. Οι προσδοκίες αφορούν στην δημιουργία τεχνολογικής αξίας και στην προσφορά στην αγορά, ψηφιακών εφαρμογών που θα ικανοποιούν τις ανάγκες μεγάλων brands.


Τα προϊόντα λογισμικού και οι υπηρεσίες που προσφέρουμε, αφορούν μεγάλες διεθνείς και ελληνικές εταιρείες, που επιθυμούν να βελτιώσουν τις σχέσεις με τους πελάτες, το δίκτυο χονδρικής και τους εργαζομένους, αξιοποιώντας προηγμένους κανόνες και μεθοδολογίες δημιουργίας πιστότητας. Οι εταιρείες δεσμεύουν το ενδιαφέρον των πελατών, του δικτύου χονδρικής και εργαζομένων, γιά μεγάλο χρονικό διάστημα, προσφέροντας αξία και περιεχόμενο, προσφέροντας κίνητρα και επιβράβευση σε αυτούς και στο κοινωνικό περιβάλλον τους.


 
Οι στόχοι αφορούν την διαρκή έρευνα και ανάπτυξη του λογισμικού, την προσέλκυση ταλαντούχων, δημιουργικών ανθρώπων και την επέκταση σε νέες αγορές. Το όραμα αφορά στην συμβολή της εταιρείας μας στην δημιουργία μεθόδων γιά την δημιουργία πιστότητας, που θα αξιοποιούν την δημιουργικότητα και θα προσφέρουν ψυχαγωγία.


Η διαδικτυακή εποχή έχει επηρεάσει τον τρόπο εργασίας. Πολλοί εργαζόμενοι εργάζονται εκτός γραφείου, από τον χώρο διαμονής τους στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με διάφορα εργαλεία λογισμικού και χρησιμοποιώντας μεθοδολογίες διαχειρίσεως διαδικασιών, εκπαιδεύουμε τους εργαζομένους σε πελατοκεντρική θεώρηση της εργασίας τους, ενταγμένης στο σύνολο της εταιρικής φιλοσοφίας.


Για πολλά χρόνια η επιχειρηματικότητα θεωρείτο παρασιτική δραστηριότητα, που δεν ωφελούσε την κοινωνία αλλά μόνον τους μετόχους. Ο ιδωτικός τομέας δυστυχώς συνέβαλε με την έλλειψη κουλτούρας, με την λογική του μεταπωλητή και με την αποκλειστική συνεργασία με φορείς του δημοσίου, στην συκοφάντηση της επιχειρηματικότητας. Η επαφή των νέων επιχειρηματιών με το δημόσιο είναι μία δυσάρεστη διαδικασία, καθώς οι στόχοι των δύο πλευρών είναι διαφορετικοί και εχθρικοί. Το δημόσιο θέτει κανόνες ελέγχου που δεν έχουν χρησιμότητα αλλά δημιουργούν ευκαιρίες συναλλαγής με τους φορείς του και ο επιχειρηματίας αναζητά απλούς, σταθερούς και διαφανείς κανόνες λειτουργίας και διεπαφής με τους δημοσίους φορείς. Παρ’ όλα αυτά η προσαρμοστικότητα στις ιδιαίτερες ελληνικές διαδικασίες, κάνει τους νέους επιχειρηματίες να παραβλέπουν τα αρνητικά και να δεσμεύονται στο όραμά τους.


 
Η καινοτομία και η εξωστρέφεια πρέπει να είναι οι προκλήσεις που κάθε επιχείρηση πρέπει να αντιμετωπίζει και να δίνει εφικτές λύσεις. Η μικρότερη δυνατή εμπλοκή με το ελληνικό επιχειρείν είναι το απαραίτητο γιά την επιβίωση. Η εξωστρέφεια από την πρώτη στιγμή που σχεδιάζεται η επιχιερηματική λειτουργία είναι το μέσον αποφυγής λαθών. Στο μέλλον προσβλέπουμε σε μεγαλύτερη διείσδυση σε ξένες αγορές.


 
Η κρίση δημιουργεί ευκαιρίες, γιατί το επιχειρηματικό περιβάλλον αναδιατάσσεται, με την απομάκρυνση μονάδων που είχαν μοντέλλο λειτουργίας που δεν μπορούσε να αντέξει τον ανταγωνισμό και να δημιουργεί καινοτομίες στην παραγωγή, στην διάθεση, στην προώθηση. Η διαρκής περιέργεια για τις τελευταίες εξελίξεις σε παγκόσμιο επίπεδο, η εμπιστοσύνη στην δημιουργικότητα κάθε ανθρώπου που στελεχώνει την επιχείρηση, η ομαδικότητα και ο σεβασμός στην συνεισφορά κάθε εργαζομένου και η αναζήτηση της καινοτομίας, είναι μερικές από τις συνταγές της επιτυχίας.
www.iconplatforms.com

www.saicongames.com

excite 665.jpg