Παναγιώτης Λουκάς
Intro Image

"Η Ελλάδα δεν δίνει πραγματικά κίνητρα για τους νέους επιχειρηματίες..."
Παναγιώτης Λουκάς
29.12.2015
Intro Image

"H σύγχρονη πρόκληση για τις επιχειρήσεις είναι η εξωστρέφεια", μας λέει...
Παναγιώτης Λουκάς
21.12.2015
Intro Image

Mια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις είναι το να καταφέρεις να συμβαδίσεις με τις τεχνολογικές εξελίξε...
Παναγιώτης Λουκάς
18.12.2015
Load more...