Παναγιώτης Λουκάς
Intro Image

Μας μιλάει για το ChampionsID που στόχο έχει να γίνει το πρώτο παγκόσμιο αθλητικό social network.
Παναγιώτης Λουκάς
07.10.2016
Intro Image

Μας μιλάει για τη Messinian Hub και για το πώς τα βότανα θα μπορούν αποκτήσουν την δέουσα ανάπτυξη.
Παναγιώτης Λουκάς
04.10.2016
Intro Image

Μας μιλάει για το όραμα τους, να δημιουργήσουνε ένα νέο εκπαιδευτικό σύμπαν, βασισμένο στο παιχνίδι,...
Παναγιώτης Λουκάς
26.09.2016
Load more...