Παναγιώτης Λουκάς
Intro Image

Μας μιλάει για την InSyBio που δραστηριοποιείται στην εξατομικευμένη ιατρική και εστιάζει στην ανάλυ...
Παναγιώτης Λουκάς
02.12.2016
Intro Image

Μας μιλάει για την ErgoSense Pro, το λογισμικό το οποίο καθορίζει το προπονητικό πρόγραμμα αθλητών μ...
Παναγιώτης Λουκάς
29.11.2016
Intro Image

Μας μιλάει για την Agile Agriculture Technologies που παρέχει στους γεωργούς και στις εταιρείες παρο...
Παναγιώτης Λουκάς
21.11.2016
Load more...