Παναγιώτης Λουκάς
Intro Image

Μας μιλάει για την Yolt Labs που Δημιουργούν "έξυπνα" applications, αυτοματοποιούν διαδικασίες και α...
Παναγιώτης Λουκάς
03.07.2023
Intro Image

Μας μιλάει για το daneise.gr, την πλατφόρμα ενοικίασης εργαλείων και μηχανημάτων μεταξύ των ιδιωτών.
Παναγιώτης Λουκάς
02.06.2023
Load more...