Παναγιώτης Λουκάς
Intro Image

Μια μέρα που θα πετύχετε το αφεντικό/προϊστάμενο στις καλές του, πείτε μια κουβέντα για S.M.AR.T. Θα...
Παναγιώτης Λουκάς
21.07.2014
Intro Image

Ο Παναγιώτης Λουκάς μας λέει ότι η σύνταξη ενός βιογραφικού είναι ολόκληρη επιστήμη. Με αφορμή ένα β...
Παναγιώτης Λουκάς
18.07.2014
Intro Image

Είναι μόνο η αγορά ενός προϊόντος;
Παναγιώτης Λουκάς
11.07.2014
Load more...