Παναγιώτης Λουκάς
Intro Image

Στόχος του συνεδρίου ήταν να εμπνεύσει, να διασυνδέσει, να εκπαιδεύσει και να ενημερώσει την ελληνικ...
Παναγιώτης Λουκάς
29.10.2015
Intro Image

Μια συνδιοργάνωση της ελληνικής εταιρείας Metavallon.
Παναγιώτης Λουκάς
12.10.2015
Intro Image

Τι συμβαίνει στον τομέα της Υγείας και του Φαρμάκου
Παναγιώτης Λουκάς
01.07.2015
Load more...