Εκπαίδευση

Νομική Σχολή ΑΠΘ: Κωνσταντίνα Σημαιοφορίδου, η φοιτήτρια που βραβεύτηκε με την υψηλότερη ακαδημαϊκή επίδοση Αριστοτέλειο Παν. Θεσσαλονίκης.

Την υψηλότερη ακαδημαϊκή επίδοση του ΑΠΘ σημείωσε η Κωνσταντίνα Σημαιοφορίδου, απόφοιτη του Τμήματος της Νομικής Σχολής.

Περισσότερα