Φοιτητές: Μέχρι την Παρασκευή αιτήσεις για κατ' εξαίρεση μετεγγραφές - Οδηγός

Δικαιούχοι υποβολής αίτησης είναι οι φοιτητές που έχουν εξαιρετικό λόγο και δεν υπέβαλαν αίτηση για κατ' εξαίρεση μετεγγραφή/μετακίνηση κατά την προηγούμενη περίοδο από 15 έως 23 Δεκεμβρίου 2021

Περισσότερα