Εκπαίδευση

Γιάννης Καρανταλής (Ι.Ι.Ε.Κ. ΔΕΛΤΑ): Θα έλεγα στους νέους να στραφούν σε επαγγέλματα πρακτικής φύσεως, παρά σε θεωρητικής κατεύθυνσης.

 Στο Ι.Ι.Ε.Κ. ΔΕΛΤΑ μπορεί κανείς να βρει περισσότερες από 50 ειδικότητες σε πρωινά, απογευματινά ωράρια, καθώς και ειδικά τμήματα εργαζομένων.

Περισσότερα