Διεθνής αναγνώριση των περιβαλλοντικών επιδόσεων του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου

Μια ακόμα σημαντική διεθνή επιτυχία του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου

Κείμενο: Platform news

Σύμφωνα με τη διεθνή κατάταξη UI GreenMetric World University Rankings 2019 το πανεπιστήμιό μας κατετάγη 1ο από όλα τα πανεπιστήμια της χώρας στην κατηγορία «ενέργειας και κλιματικής αλλαγής».

Ειδικότερα, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει καταταγεί στα 200+ καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου σε θέματα περιβαλλοντικής ανάπτυξης.

Αυτή η νέα διεθνής αναγνώριση επιβεβαιώνει αφενός την κοινωνική και οικολογική ευθύνη, αφετέρου την υψηλή ποιότητα υποδομών και αριστεία πρακτικών που ακολουθεί το πανεπιστήμιο σε θέματα περιβαλλοντικής ευαισθησίας και πολιτικής.

Να σημειωθεί πως στη συνολική κατάταξη το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι δεύτερο, μετά το δημόσιο Πανεπιστήμιο Κύπρου, και ανάμεσα στα 400+ καλύτερα αειφόρα πανεπιστήμια του κόσμου.