ΚΙΠΑΝ: «Η ίδρυση διάσπαρτων απομονωμένων τμημάτων, είτε είναι ΤΕΙ είτε πανεπιστημιακά, δεν εξυπηρετεί ούτε εκπαιδευτικούς ούτε αναπτυξιακούς στόχους»


Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας συνεχίζει την πολιτική που εφάρμοσαν και οι προηγούμενες κυβερνήσεις, όταν εξαγγέλλοντας προεκλογικά τη δημιουργία καινούργιων τμημάτων, παρακάμπτει τις διαδικασίες που επιβάλλονται από τους νόμους τους οποίους η ίδια ψήφισε.

Αυτό καταγγέλλουν οι πανεπιστημιακοί της Κίνησης Πανεπιστημιακής Αναβάθμισης (ΚΙΠΑΝ) αναφερόμενοι στην πρόσφατη εξαγγελία Μητσοτάκη περί  ίδρυσης Τμήματος Ψυχολογίας με έδρα το Διδυμότειχο και Εργοθεραπείας με έδρα την Κομοτηνή, χωρίς να υπάρχει ανάλογη απόφαση της Συγκλήτου.

«Δυστυχώς, η ίδρυση διάσπαρτων απομονωμένων τμημάτων, είτε είναι ΤΕΙ είτε πανεπιστημιακά, δεν εξυπηρετεί ούτε εκπαιδευτικούς ούτε αναπτυξιακούς στόχους. Η ίδρυση νέων τμημάτων στη χώρα πρέπει να συνδέεται με το αναπτυξιακό σχέδιο της χώρας και με τις ανάγκες της για αποφοίτους των τμημάτων αυτών», τονίζουν οι πανεπιστημιακοί.

Ολη η ανακοίνωση της ΚΙΠΑΝ

Κατά την πρόσφατη επίσκεψη του στη Θράκη ο πρωθυπουργός εξήγγειλε την ίδρυση Τμήματος Ψυχολογίας με έδρα το Διδυμότειχο και Εργοθεραπείας με έδρα την Κομοτηνή. Ανακοίνωσε επίσης τη μεταφορά στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης των τμημάτων της Καβάλας και της Δράμας που υπάγονται στο ΔΙΠΑΕ.

Όμως σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν.4957/22 (της κυβέρνησης Μητσοτάκη), προκειμένου να ιδρυθούν κάποια νέα τμήματα ή να μεταφερθούν σε άλλο πανεπιστήμιο, πρέπει αφενός να υπάρχει απόφαση των συγκλήτων των αντίστοιχων Α.Ε.Ι. και αφετέρου γνώμη της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.). Μέχρι σήμερα τέτοια γνώμη δεν έχει ζητηθεί, ενώ δεν υπάρχει καν απόφαση Συγκλήτου. Δηλαδή η σημερινή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας συνεχίζει την πολιτική που εφάρμοσαν και οι προηγούμενες κυβερνήσεις, όταν εξαγγέλλοντας προεκλογικά τη δημιουργία καινούργιων τμημάτων, παρακάμπτει τις διαδικασίες που επιβάλλονται από τους νόμους τους οποίους η ίδια ψήφισε.

Δυστυχώς, η ίδρυση διάσπαρτων απομονωμένων τμημάτων, είτε είναι ΤΕΙ είτε πανεπιστημιακά, δεν εξυπηρετεί ούτε εκπαιδευτικούς ούτε αναπτυξιακούς στόχους (βλ. π.χ. [1]). Η ίδρυση νέων τμημάτων στη χώρα πρέπει να συνδέεται με το αναπτυξιακό σχέδιο της χώρας και με τις ανάγκες της για αποφοίτους των τμημάτων αυτών. Η ενσωμάτωση των πρώην ΤΕΙ στο ΔΙΠΑΕ και τώρα η μεταφορά τμημάτων τους στο ΔΠΘ αποδεικνύουν περίτρανα την παντελή έλλειψη σχεδιασμού, η οποία αποτελεί χαρακτηριστικό γνώρισμα της όπως-όπως πανεπιστημιοποίησης των ΤΕΙ επί ΣΥΡΙΖΑ, από τον τότε υπουργό παιδείας Γαβρόγλου, καθώς και γνώρισμα της διαχρονικής μικροπολιτικής που ασκείται με την ίδρυση και μετεξέλιξη πανεπιστημιακών τμημάτων σε κάθε νομό της χώρας.

Πρόσφατα, με αφορμή τις νέες θέσεις μελών ΔΕΠ που είχε κατανείμει το Υπουργείο στα ΑΕΙ, τονίζαμε [2] ότι η μικροπολιτική αυθαίρετης σποράς νέων τμημάτων, που συνεχίζεται και με την παρούσα κυβέρνηση, δημιουργεί πρόσθετες ανάγκες σε διδακτικό προσωπικό, όταν ο αριθμός των θέσεων που παρέχονται δεν καλύπτει τα συσσωρευμένα από την κρίση κενά, αλλά οριακά τις αποχωρήσεις κάθε χρόνου. Καθώς ένα μέρος των θέσεων, οι οποίες με φειδώ διατίθενται, πρέπει υποχρεωτικά να καλύψει στοιχειωδώς τις νέες υποχρεώσεις που δημιουργούνται, αυτή η προεκλογική αντιαναπτυξιακή πολιτική ίδρυσης νέων τμημάτων, χωρίς τις αναγκαίες προϋποθέσεις, παράλληλα πλήττει τα υπάρχοντα τμήματα.

Είναι επιτέλους καιρός αυτή η πορεία υποβάθμισης να αντιστραφεί με μια εκ βάθρων ανασυγκρότηση των πανεπιστημίων, σχολών και τμημάτων, με κατευθύνσεις που θα δίνονται από ένα Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας και θα υποστηρίζουν μια εθνική στρατηγική ανάπτυξης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, σε συνδυασμό με περιφερειακή στρατηγική ολοκληρωμένης ανάπτυξης. Αυτή δεν μπορεί να ασκείται με την μέθοδο αυθαίρετης ίδρυσης νέων τμημάτων, αλλά με ένα σύνολο μέτρων που θα στοχεύουν στην παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης και όρων ζωής ώστε τα περιφερειακά πανεπιστήμια και τα ακριτικά τμήματα να είναι πόλοι έλξης φοιτητών και όχι δεύτερες αναγκαστικές επιλογές.

Δ Ι Ο Ι Κ Ο Υ Σ Α  Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η της Κ Ι Ν Η Σ Η Σ  Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Α Κ Η Σ  Α Ν Α Β Α Θ Μ Ι Σ Η Σ

Παραπομπές
[1] Καθημερινή, 19-1-2023, «AEI μπλουζ στο Διδυμότειχο»
https://www.kathimerini.gr/opinion/562235449/aei-mployz-sto-didymoteicho/

[2] ΚΙΠΑΝ - Κατανομή νέων θέσεων ΔΕΠ και ελλείψεις προσωπικού στα πανεπιστήμια, 5-12-2022
http://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=2989&Itemid=483

ΠΗΓΗ