Πρυτανικό Συμβούλιο Παν. Ιωαννίνων: Μόνο εξ αποστάσεως οι ορκωμοσίες

Η Επιτροπή Θεμάτων Υγείας προβαίνουν σε ισχυρή υπόδειξη προς τους φοιτητές του Ιδρύματος να εμβολιασθούν

Κείμενο: Κατερίνα Ανδρομιδά

Στις 6 Ιουλίου 2021, το Πρυτανικό Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, σε κοινή συνεδρία με την Επιτροπή Θεμάτων Υγείας του Ιδρύματος, συζήτησε την εξέλιξη της πανδημίας COVID-19 και τα θέματα που δημιουργούνται με τις μεταλλάξεις του SARS-Cov-2.

Ειδικά, σε ό,τι αφορά τις τελετές αποφοίτησης των πτυχιούχων φοιτητών, αποφάσισε αυτές να εξακολουθήσουν να γίνονται με την εξ αποστάσεως διαδικασία, εκτιμώντας ότι οι απαιτήσεις της ΚΥΑ Αριθ.Δ1α/Γ.Π. οικ. 39842/2021 (ΦΕΚ 2744/26-6-2021, τ.Β΄) όσον αφορά τα ιδιαίτερα μέτρα προστασίας δεν μπορούν να ικανοποιηθούν τεχνικά και οικονομικά στην τρέχουσα περίοδο. Στην παραπάνω απόφαση συνεκτιμήθηκε η αύξηση της  νοσηρότητας που παρατηρείται στους νέους την περίοδο αυτή.

Παράλληλα, το Πρυτανικό Συμβούλιο και η Επιτροπή Θεμάτων Υγείας προβαίνουν σε ισχυρή υπόδειξη προς τους φοιτητές του Ιδρύματος να εμβολιασθούν.

Η διοίκηση του Ιδρύματος, απευθυνόμενη στις φοιτήτριες και τους φοιτητές, ως κατεξοχήν νέους που υπηρετούν την επιστήμη και την πρόοδο, κάνει έκκληση να δείξουν έμπρακτα την αλληλεγγύη τους προς τις οικογένειες, τους καθηγητές και τους συμφοιτητές τους και να επιλέξουν τον εμβολιασμό, συμβάλλοντας στην προστασία του κοινωνικού συνόλου.