Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών σε μία σημαντική συνεργασία με το ειδικό δημοτικό σχολείο Πειραιά για παιδιά με αυτισμό


To ερευνητικό εργαστήριο “Consert” του Τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικήςσε συνεργασία με το ειδικό δημοτικό σχολείο Πειραιά για παιδιά με Αυτισμό, πραγματοποιούν μελέτη με αντικείμενο τη χρήση του κοινωνικού ρομπότ “NAO” (v6) για την ανάπτυξη δεξιοτήτων συμβολικού παιχνιδιού και μίμησης σε μαθητές με ΔΑΦ. Η ερευνητική εργασία εκπονείται από τη φοιτήτρια Κωνσταντίνα Μαραθάκη υπό την επίβλεψη των Δρ. Μιχαήλ Φειδάκη και Καθ. Χαράλαμπο Πατρικάκη στο πλαίσιο διπλωματικής εργασίας για το Διϊδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας για την Εκπαίδευση» με την έμπρακτη υποστήριξη της Διευθύντριας του σχολείου, Δρ. Αδαμαντίας Ψαλλιδάκου.

Αντικείμενο της έρευνας είναι η διερεύνηση του αντίκτυπου του κοινωνικού ρομπότ ΝΑΟ ως προς την ανάπτυξη δεξιοτήτων συμβολικού παιχνιδιού και μίμησης, καθώς και τον εμπλουτισμό του αντιληπτικού λεξιλογίου παιδιών με ΔΑΦ. Στο πλαίσιο της έρευνας, πραγματοποιήθηκαν τον Ιανουάριο του 2021 παρεμβάσεις σε σχολείο της Αττικής, στις οποίες συμμετείχαν 5 μαθητές.

Το “NAO” μέσα από διαφορετικούς ρόλους προσκάλεσε τους μικρούς μαθητές σε ένα διαφορετικό παιχνίδι. Έβαλε τα φανταστικά του ρούχα, έγινε μικρός μάγειρας, ζώο της φάρμας και της ζούγκλας. Τα παιδιά έπαιξαν, χόρεψαν, γέλασαν και πέρασαν όμορφες στιγμές μαζί του. Η μελέτη των παρεμβάσεων δείχνει ότι τα παιδιά με ΔΑΦ δείχνουν ενδιαφέρον και αλληλεπιδρούν αυθόρμητα με το NAO. Η ενίσχυση της βλεμματικής επαφής, της προσοχής, της μίμησης και τελικά της ενασχόλησης θα μπορούσε να βελτιώσει και τις δεξιότητες των μικρών μαθητών στο συμβολικό παιχνίδι!